Jaarstukken 2018

Openbare ruimte

Openbare ruimte

Inhoud programma

Nissewaard is een bijzondere gemeente. Het ene deel, voormalig Bernisse, is voor een groot deel al jaren een beheergemeente. Het andere deel, Spijkenisse is in transitie van ontwikkelgemeente naar beheergemeente. Een voormalige groeikern met als kenmerk dat er veel openbare ruimte in een relatief korte periode is aangelegd. Grote delen van de buitenruimte zijn ouder dan 40 jaar en aan groot onderhoud of vervanging toe. Met onze beheerplannen en uitvoeringsplannen geven we inzicht in de toekomstige beheerstrategieën en beheerkosten voor de korte en langere termijn. In de uitvoeringsplannen wordt concreet aangegeven wanneer en wat we gaan uitvoeren. Ook de bereikbaarheid is met het groeien van de gemeente een steeds groter thema geworden. Als over de buitenruimte wordt gesproken dan betreft het de gebieden binnen de bebouwde kommen. De buitengebieden zijn in beheer van het Waterschap Hollandse Delta, provincie of het Recreatieschap (gehele Bernisser gebied). Het waterschap heeft het voornemen om de bij hen in beheer zijnde wegen in de toekomst over te dragen aan de gemeenten.

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 44.398

16,0 %

Baten

€ 22.292

7,6 %

ga terug