Jaarstukken 2018

Sport, cultuur en recreatie

Sport, cultuur en recreatie

Inhoud programma

Dit programma bestaat uit de beleidsvelden sport, recreatie en toerisme, kunst en cultuur, cultureel erfgoed, sociaal cultureel werk en natuur- en milieueducatie.

Het beleid in dit programma levert een bijdrage aan het bevorderen van kansen voor ontplooiing van de inwoners en vorming van sociale netwerken. Daarnaast richt het beleid zich op het bieden van mogelijkheden voor de inwoners en bezoekers om hun vrije tijd op een prettige en betekenisvolle manier in te vullen. Daarmee dragen deze voorzieningen bij aan het vestigingsklimaat van de gemeente, voor bewoners en bedrijven.

Stadse voorzieningen en voorzieningen met een regiofunctie zijn gebundeld in en rondom het stadshart. Dit zijn winkels, uitgaansgelegenheden en grote culturele instellingen, zoals het theater en de centrale bibliotheek. In de wijken en kernen zijn voorzieningen aanwezig die passen bij de behoefte en het gebied, waarbij multifunctioneel gebruik het uitgangspunt is. Monumenten en andere cultuurhistorische gebouwen dragen bij aan de beleving van stad en landschap.

Het landschap van Nissewaard biedt veel recreatieve mogelijkheden, die nog niet altijd optimaal benut zijn. Het beleid is gericht op versterking van de routestructuren en het Bernissegebied als drager van het recreatieve landschap. Daarnaast is het bekend maken van het landschap, onder meer door marketing OP Voorne-Putten, maar ook binnen de gemeente een belangrijk onderdeel.

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 14.369

5,2 %

Baten

€ 3.527

1,2 %

ga terug