Jaarstukken 2018

Grondbeleid

Inleiding

In deze paragraaf wordt een beknopte weergave gegeven van het grondbeleid van de gemeente Nissewaard.

ga terug