Jaarstukken 2018

Verplichte overzichten

Verplichte overzichten

Inhoud programma

De verplichte overzichten zijn een gevolg van het wijzigingsbesluit vernieuwing BBV. Deze gelden vanaf de begroting 2017. De overzichten betreffen Overhead, Treasury, Algemene Uitkering, Vennootschapsbelasting (VpB) en Overige baten en lasten, inclusief Onvoorzien.

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 31.159

11,2 %

Baten

€ 197.571

67,0 %

ga terug