Jaarstukken 2018

Overige gegevens

Bij de resultaatbestemming 2018 wordt voorgesteld een bedrag van € 2,3 miljoen te storten in de algemene reserve, € 0,098 miljoen (afkoopsom parkeerautomatenleverancier) te storten in de reserve parkeren en € 0,3 miljoen (decembercirculaire algemene uitkering, basisschool de Vuurvogel) te storten in de reserve onderwijshuisvesting. Bij de stand op 1 januari 2019 van € 27,8 miljoen moet er nog rekening gehouden worden met de overheveling 2018->2019 (advies) waarin is besloten om € 0,6 miljoen te onttrekken aan de algemene reserve. Daarmee wordt  de stand per 1 januari 2019 € 27,2  miljoen.

ga terug