Jaarstukken 2018

Bestuur

Bestuur

Inhoud programma

Het programma Bestuur gaat over de organisatie, het functioneren ervan en de toegankelijkheid van het lokaal bestuur en zijn organen. De gemeente hecht aan een goed functionerende interne organisatie, terwijl tegelijkertijd de dienstverlening aan moet sluiten op de vraag van de burger. Dit is immers het fundament voor de verdere ontwikkeling van de gemeente.

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 6.093

2,2 %

Baten

€ 2.081

0,7 %

ga terug