Jaarstukken 2018

Passiva - toelichting op de balans

Eigen vermogen

ga terug