Jaarstukken 2018

Lokale heffingen

Inleiding

Er zijn drie soorten gemeentelijke belastingen:

  1. Algemene belastingen

De gemeente bepaalt zelf voor welk beleidsdoel ze de opbrengst van deze belastingen aanwendt.

  1. Bestemmingsbelastingen

De gemeente wendt de opbrengst van deze belastingen geheel aan ter bestrijding van de kosten
van de gemeentelijke taken, genoemd in het wetsartikel waaraan de gemeente de bevoegdheid
ontleent om deze belastingen te heffen.

  1. Rechten (retributies)

Tegenover de opbrengsten van deze belastingen staat een tegenprestatie van de gemeente, die
zij exclusief voor degene die de belastingen betaalt, verricht.

Door de gemeente Nissewaard geheven belastingen
Na de herindeling per 1 januari 2015 heeft de gemeente Nissewaard nog een belasting ingevoerd: de BIZ-bijdrage (bedrijveninvesteringszone), die vanaf 2016 wordt geheven. Sinds de invoering van de BIZ-bijdrage heft de gemeente Nissewaard de volgende belastingen.

Algemene belastingen

Onroerende-zaakbelastingen

(artikel 220 Gemeentewet)

Forensenbelasting

(artikel 223 Gemeentewet)

Toeristenbelasting

(artikel 223 Gemeentewet)

Parkeerbelasting

(artikel 225 Gemeentewet)

Hondenbelasting

(artikel 226 Gemeentewet)

Precariobelasting

(artikel 226 Gemeentewet)


Bestemmingsbelastingen

Afvalstoffenheffing

(artikel 15.33 Wet milieubeheer)

Rioolheffing

(artikel 228a Gemeentewet

BIZ-bijdrage

(artikel 1 Wet op de bedrijveninvesteringszones)


Rechten (art. 229 Gemeentewet):

Leges
Lijkbezorgingsrechten

Marktgelden

Haven-, kade- en opslaggelden

ga terug